Wanneer de Vlaamse overheid faalt in haar taak om burgers te beschermen

Veiligheid en eerlijkheid, dat zijn de twee basisprincipes die voor de West-Vlaamse ondernemersgroep INVOLTE vzw voorop staan in de discussie omtrent de Ventilus-hoogspanningskabels. Volgens het expertenrapport is een ondergrondse verbinding niet haalbaar, maar acht de Vlaamse regering het voor zichzelf wel haalbaar om op te treden als een partner die de gezondheid van duizenden mensen verdedigt?

De zoethoudertjes en sterkmakertjes van Ventilus

Er is ondertussen al heel wat inkt gevloeid over het Ventilus-dossier. De nieuwe en gecontesteerde hoogspanningskabels konden al op een sterk verzet rekenen van burgerbewegingen. Recent verenigden ook meer dan de helft van de getroffen bedrijven zich in INVOLTE vzw. Zij stellen nu het kabinet van minister Demir formeel in gebreke.

Involte overweegt gerechtelijke stappen tegen de stralingsnormen

Meer dan een maand geleden besliste de Vlaamse regering om concreet werk te maken van een stralingsnormen voor hoogspanningsleidingen. In de beslissing daaromtrent wordt echter met geen woord gerept over de gezondheid van de werknemers van de getroffen bedrijven. “Alsof de lokale economie hen koud laat. Maar het mag duidelijk zijn dat wij de bescherming van onze werknemers wel hoog in het vaandel dragen,”zegt Ignace Vandewalle, woordvoerder van INVOLTE vzw. “We kunnen alleen maar hopen dat de Vlaamse regering datzelfde doet.”

Hernieuwbare energie aan land brengen, kan ook zonder Ventilus

Is de Ventilus-verbinding effectief noodzakelijk? Of kunnen we eigenlijk perfect zonder? Technisch en theoretisch gezien toont een simpele rekensom aan dat de bestaande Stevinkabel perfect voldoet om de bijkomende hernieuwbare energie van de Prinses Elisabeth-zone aan land te brengen. “Maar het zou inderdaad efficiënter en operationeel eenvoudiger zijn mocht de Ventilus-verbinding er komen. En al helemaal veiliger, sneller, gezonder én goedkoper bij een ondergrondse aansluiting”, verzekert Ignace Vandewalle, woordvoerder INVOLTE vzw.

West-Vlaamse bedrijven teleurgesteld over stralingsplannen Vlaamse Overheid

De Vlaamse regering heeft vrijdag 9 september een stralingsnorm vastgelegd voor hoogspannings-leidingen. Er werd beslist om bij nieuwe lijnen of bij aanpassingen van bestaande lijnen een langdurige blootstelling aan meer dan 0,4 microTesla zo veel mogelijk te vermijden. Een ander beslissing: 100 microTesla wordt de grens voor acute blootstelling.

Involte VZW gematigd positief over bijkomend onderzoek Ventilus

Bovengronds of ondergronds? De hamvraag in het dossier rond de nieuwe hoogspanningslijnen van het Ventilus-project blijft momenteel nog onbeantwoord. Op het overleg tussen enkele betrokken burgemeesters en de Vlaamse regering viel de beslissing om eerst experts te horen. “Dat experts aangesteld worden, is een goede zaak. Dit duidt op het feit dat ook de Vlaamse regering haar twijfels heeft. Maar welke experts worden aangeduid, is cruciaal”, aldus Ignace Vandewalle, woordvoerder Involte vzw.

West-Vlaamse bedrijven trekken aan alarmbel van Ventilus

Bedrijven die onder de Ventilus-hoogspanningskabels vallen, verenigingen zich in vzw Involte om hun bezorgdheden kenbaar te maken. De helft van de betrokken bedrijven sloot zich actief aan, goed voor meer dan 1000 werknemers. Dit toont het belang en de steeds groeiende vragen over het Ventilus-project. Met deze vzw willen ze de lokale burgemeesters en de Vlaamse overheid aantonen dat het goedkeuren van het Ventilus-project een zeer negatieve impact op de lokale economie zal hebben.